Observera för att motivera

Gå igenom en arbetsuppgift din kollega har gjort idag och notera hur den har löst uppgiften. Det kan vara att läsa något personen har skrivit eller att sitta med när den håller en presentation.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Observera för att motivera

Bra jobbat!

Nyckeln till att kunna stötta sitt team är att lära känna dem och hur de jobbar. Först då går det att tillgodose deras behov på riktigt. Vill du lära dig ännu mer om vad som motiverar dem? Testa att fråga.
Känner du dig sedd på jobbet? Ledarskapsforskaren Judith Komaki har studerat vad som utmärker chefer som är riktigt bra på att motivera andra. Under ett halvår klockade hon hur mycket tid cheferna på ett försäkringsbolag spenderade på olika aktiviteter. Det visade sig att de bästa cheferna la mer tid på att granska medarbetarnas arbete, antingen genom att närvara vid själva utförandet eller genom att studera resultatet. Genom att förstå hur någon löste sina arbetsuppgifter blev det möjligt att ge mer motiverande återkoppling.