Observera för att motivera

Gå igenom en arbetsuppgift din kollega har gjort idag och notera hur den har löst uppgiften. Det kan vara att läsa något personen har skrivit eller att sitta med när den håller en presentation.
Read more...
Happier at work

Observera för att motivera

Känner du dig sedd på jobbet? Ledarskapsforskaren Judith Komaki har studerat vad som utmärker chefer som är riktigt bra på att motivera andra. Under ett halvår klockade hon hur mycket tid cheferna på ett försäkringsbolag spenderade på olika aktiviteter. Det visade sig att de bästa cheferna la mer tid på att granska medarbetarnas arbete, antingen genom att närvara vid själva utförandet eller genom att studera resultatet. Genom att förstå hur någon löste sina arbetsuppgifter blev det möjligt att ge mer motiverande återkoppling.