Återvinn framgångsfaktorerna med team debrief

Samla teamet och välj ut ett projekt eller ett viktigt gemensamt mål som ni vill analysera. Påminn er om vad som var målet och vad som blev resultatet. Diskutera sedan vad ni gjorde som bidrog till att det gick bra. Skriv ned alla framgångsfaktorer ni hittar.
Läs mer...
Lyckligare team

Återvinn framgångsfaktorerna med team debrief

Bra jobbat!

Nu när ni uttömt alla framgångsfaktorer kan ni med fördel gå vidare och diskutera vad ni har lärt er och vill göra annorlunda i framtiden.

Nyfiken på forskningen som ligger till grund för tipset? Här hittar du artikeln.
Vad tänker du mest på när du är klar med en exempelvis en presentation: alla saker du gjorde bra, eller den där lilla saken som gick fel? Om du är som de allra flesta kommer du framförallt minnas de små sakerna som du hade kunnat göra bättre. Som att du spräckte tidsplaneringen, att två presentationsbilder innehöll ett stavfel eller att du verkade nervös. Vi har förstås mycket att lära av våra misstag. Men om vi låter bristerna överskugga framgångarna är det inte bara lätt att känna sig modfälld. Vi missar också en viktig chans till lärande. Om vi inte aktivt synliggör det vi gjorde bra, som att din inledning var intresseväckande och att du hade anpassat exemplen efter målgruppen, så är det lätt att vi råkar tappa bort dessa framgångsfaktorer när vi kliver in i nästa projekt. Organisationsforskarna Scott Tannenbaum och Christopher Cerasoli har studerat metoden team debrief, som visat sig kunna öka prestationen i team med 20-25 procent. Metoden går ut på att utvärdera hur teamet lyckades i relation till målet, vad teamet gjorde bra och vad de hade kunnat göra annorlunda. Våra hjärnor hoppar gärna in på den där sista delen om hur vi hade kunnat förbättra exempelvis en presentation. I denna övning kan du och gruppen träna på att identifiera och därmed återvinna framgångsfaktorerna.