Mer än ett dåligt skämt

Nästa gång du hör ett osmakligt eller nedvärderande skämt: Testa att vara tyst eller att säga “Nej, det där var inte roligt”. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Mer än ett dåligt skämt

Wow!

Nu har du testat att säga nej, öppet eller genom att vara tyst. Hur kändes det? Den här typen av beteenden är inte lätta eftersom de utmanar regler för artigt samspel. Samtidigt kan den här typen av skämt verkligen vara obehagliga för den som utsätts för dem så det är viktigt att inte uppmuntra dem. Var det allt för svårt att vara tyst eller säga ifrån kan du testa att ignorera skämtet genom att titta på mobilen eller lämna situationen. Om du vill hjälpa andra att säga ifrån rekommenderar vi den här övningen.
Har det hänt att du skrattat åt ett skämt som bygger på en fördom om hur kvinnor och män är? Även om skrattet var av besvärad natur har du ökat risken för diskriminering på arbetsplatsen. Sexistiskt präglad humor har visats skapa en känsla av att sexistiska beteenden är okej bland män som har en negativ kvinnosyn. Det har forskarna Ford och Wentzel kunnat se i sina studier. Enligt psykologin om beteende och inlärning är ditt skratt en konsekvens som signalerar att kollegan ska upprepa beteendet. Om du vill motverka den här sortens skämt kan du istället vara tyst eller säga ifrån. Det är konsekvenser som minskar sannolikheten att beteendet upprepas.