Vad kollegan gör istället för är

Tänk på ett tillfälle när du känt dig irriterad på någon på jobbet. Istället för att tänka på hurdan denna person är, se om du kan identifiera vad personen konkret gör som irriterar dig. Såsom ”Jag blev irriterad när Lisen rullade med ögonen”, snarare än ”Lisen är dömande”.
Read more...
Train on your own

Vad kollegan gör istället för är

Lägg märke till skillnaden i att få höra “Du är slarvig” eller “Du hade inte plockat undan efter dig på din plats, skulle du kunna göra det nästa gång?”. Vilken av dessa hade gjort dig mest pepp på att bättra dig och vilken hade gjort dig mest stridslysten? Forskarna Avraham Kluger och Angelo DeNisis har i sin forskning sett att feedback bör ges på specifika beteenden snarare än personliga egenskaper. 
I konflikt kan det vara svårt att se beteenden, men det kan vara väl investerad tid att träna på om du vill att relationen med kollegan du ofta hamnar i luven på ska sluta i något konstruktivt.

More Habitud exercises

Show more exercises