Störst först på dagordningen

Nästa gång du har möte, se till att den viktigaste frågan hamnar överst på dagordningen.
Read more...
Train on your own

Störst först på dagordningen

Ser ni till att ha de enkla besluten på jobbmötena avklarade innan ni går vidare till de stora frågorna? Tänk om. En studie av de amerikanska forskarna Glenn Littlepage och Julie Poole visar att arbetsgrupper tenderar att lägga oproportionerligt mycket tid på de översta punkterna på dagordningen, även om dessa inte är de viktigaste eller de som kräver mest diskussion. Att lägga de största frågorna först blir ett sätt att optimera tidsanvändningen, oavsett om det gäller teamets veckoavstämning eller nästa föräldramöte.

More Habitud exercises

Show more exercises