Sätt lärandemål när allt förändras

Visa upp teamets mål, ordnade i prioritetsordning, för teamet på ett möte. Be alla först skriva tyst under två minuter kring vad de behöver lära sig för att kunna nå målet. Gå sedan en runda och låt alla berätta vad de skrev. Är ni många kan du be alla att skicka det de skrivit i textform. 
Read more...
Happier teams

Sätt lärandemål när allt förändras

Kan du göra en bakåtvolt idag? Vad händer om jag ber dig göra två? Prestationsmål ökar motivation men motivation ersätter inte färdigheter. Prestationsmål är bra när vi redan kan något medan lärandemål är bra när vi är nya i en situation. Forskarna Gerard H. Seijts och Gary P. Latham testade detta i en övning som simulerade arbetet hos en mobiloperatör. Deltagarna fick fatta en mängd beslut i tretton rundor där varje runda representerade ett år för företaget. Beslut rörde bland annat prissättning, marknadsföring och samarbete med andra företag. Målet var att mobiloperatören skulle ha så hög marknadsandel som möjligt. Efter beslutsrunda och år åtta lät forskarna ändra reglerna markant. De som hade ett lärandemål hanterade förändringen bäst och fick dubbelt så bra marknadsandel än de som hade prestationsmål i slutändan. De lärde sig sin bakåtvolt.