Att leda i osäkerhet - sätt tydliga mål på distans

Oskar Henrikson

Att hantera skiftande förändringar, som att plötsligt börja jobba på distans under en pandemi, kan liknas med att försöka bestiga ett berg då väderleken förändras. Kanske måste målet överges eller vägen till målet omprövas. Osäkerheten ställer större krav på innovation och kreativitet. 
I en stor översiktsstudie av organisationspsykologiforskarna Ute R. Hülsheger, Neil Anderson och Jesus F. Salgado kunde de visa vad som är viktigast att tänka på när du vill skapa ett innovativt team. En av de mest framträdande faktorerna var mål. Mål framhävs också som ett av de bästa sätten att leda på distans. Med mindre möjlighet till uppföljning och spontan avstämning skapar mål tydlighet även när medlemmarna i teamet sitter mycket själva. 
I denna kurs får du därför fyra psykologiska träningstips för att sätta mål med teamet på distans. Starta kursen för att se tipsen och för att få dem till din mejlkorg varje måndag i fyra veckor framåt. Så har du lite övningar att göra på era teammöten framöver. Så får ni hjälp med att bestiga ert berg. Oavsett väderlek.

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course