Kratta manegen för morgondagens misstag

F24f1db6b2e1b1adf4f4321b58cb416f Malin LogårdHärligt teamet!

Då är ni igång! Dags att kratta manegen och öka den psykologiska tryggheten! 
Hur skapar vi en arbetsplats där det är okej att erkänna sina misstag och där oönskade beteenden inte frodas? En arbetsplats där vi känner tacksamhet över att bli korrigerade? En arbetsplats där vi lär oss av våra egna och varandras misstag, istället för att sopa dem under mattan?

Denna månadskurs handlar om en av de åtta designprinciperna från Ensam eller stark: Designprincip 5. Graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden. Teamet får fem utmaningar att genomföra tillsammans som ökar den psykologiska tryggheten i gruppen. Ni får även hjälp att diskutera kring milda till måttliga graderade sanktioner för ohjälpsamma beteenden. Psykologisk forskning visar att grupper med hög psykologisk trygghet tenderar att vara mer innovativa och prestera bättre. 

Utmaningar i kursen

Logga in för att se utmaningarna i kursen! Du får även vårt nyhetsbrev med de mest populära utmaningarna.

Logga in på Habitud