Smartare teammöten

Tilde Egebrand

Vilka team presterar bäst; de grupper med individer med högst IQ eller de grupper som är mest socialt inkännande? Psykologiforskaren Anita Williams Wooley undersökte just detta i en studie med 699 deltagare. Resultatet? De grupper som såg till att dela taltid jämnt mellan sig och var mest social inkännande presterade också bättre. 

Det finns alltså en värdefull poäng med att göra våra samtal och möten inkluderande och taltiden jämnt fördelad. Men hur får vi egentligen hela teamet att tycka till utan att vi drunknar i konsensusparalys?

I den här kursen får du fyra träningstips för teamet som hjälper er att skapa smartare och inkluderande möten. För att bli mer socialt inkännande går ju att träna.  Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course