Med teamets lärande i fokus

Genomför en team debrief där ni tillsammans identifierar brister i arbetssättet och enas kring hur ni ska hantera liknande situationer framöver. Det kan göras i samband med avslutningen av ett arbetspass eller en uppgift, alternativt som en avstämning under ett pågående projekt.
Läs mer...
Lyckligare team

Med teamets lärande i fokus

Härligt!

Nu är ni ett steg närmare ett lärorikt möte. När det kommer till vilka frågor som diskuteras under en team debrief finns det lika många varianter som det finns team. Vilka är just era utmaningar? Behöver du uppslag kan du låta dig inspireras av konsulten Doug Sundheims fyra frågor som finns i boken ”Debriefings: A Simple Tool To Help Your Team Tackle Tough Problems”.
När en arbetsuppgift är avklarad är det lätt att bara ge varandra en klapp på axeln och sedan dyka ner i nästa projekt. Vad skulle hända om teamet istället avsatte lite tid för eftertanke? Organisationsforskarna Scott Tannenbaum och Christopher Cerasoli har studerat metoden team debrief, som går ut på att samla gruppen för att gemensamt reflektera över en arbetserfarenhet i syfte att lära för framtiden. Tillsammans tar man fram förslag på hur arbetssättet kan uppdateras, så teamets samarbete ständigt förbättras. Deras forskning visade att väl genomförda utvärderingar ökade gruppens prestation med 20-25 procent - och då var den genomsnittliga tiden för en debrief bara 18 minuter.