Ska jag lära eller leverera?

Sätt ett SMART personligt mål, och välj om det ska vara ett lärandemål eller ett prestationsmål. Exempel: Jag ska lära mig tre nya sätt att knyta kundkontakter under den kommande månaden. Eller Jag ska knyta 10 nya kundkontakter under den kommande månaden.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Ska jag lära eller leverera?

stiligt!

Att sätta mål på prestation eller lärande funkar olika bra i olika situationer. Men när det gäller feedback, då är det alltid bättre att fokusera på ansträngningen snarare än resultatet. Här kan du öva på att använda den kunskapen för att få dina kollegor att växa. 
De flesta känner igen att motivationen höjs när man står inför ett utmanande mål. Men gäller det även komplicerade och svåra uppgifter? Organisationsforskarna Gerard Seijts och Gary Latham har undersökt hur olika typer av mål påverkar prestationen hos personer som ska göra en ny eller kom­plicerad uppgift. De märkte att de som satte lärandemål, alltså fokuserade på vad de behöver lära sig för att klara av uppgiften, presterade långt bättre än de som satte presta­tionsmål och bara fokuserade på vad de skulle åstadkomma. De förstnämnda var även bättre förberedda på att anpassa sig när villkoren för att klara uppgiften förändrades.