Feedback i rättan tid

Nästa gång en kollega gör någonting du uppskattar, påtala det direkt. Exempelvis: “Vad roligt att du kommer med förslag!”
Read more...
Train on your own

Feedback i rättan tid

Tänk dig att du går en kurs i dans. Instruktören är fåordig – tills sista lektionen, då hon tar dig åt sidan och ger dig en omfattande utvärdering: ”…och du borde verkligen ha tänkt på din hållning.” Antagligen skulle du inte börja påbyggnadskursen. Organisationsforskarna Alexander Stajkovic och Fred Luthans har listat vad som krävs för att feedback ska vara användbar och konstaterat att just tidsaspekten är kritisk. För att vi ska utvecklas av återkoppling bör den följa så snart som möjligt på själva handlingen – gärna direkt. Det är till exempel bättre att som chef ha regelbundna medarbetarsamtal, hellre än att samla all feedback till ett årligt samtal.

More Habitud exercises