Feedback i rättan tid

Nästa gång en kollega gör någonting du uppskattar, påtala det direkt. Exempelvis: “Vad roligt att du kommer med förslag!”
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Feedback i rättan tid

Snabba puckar!

Den här principen, att återkoppla så nära inpå handlingen som möjligt för bästa effekt, gäller som sagt både för feedback och annan form av belöning. Fördelen med feedback framför till exempel en lönebonus är att den ger mer information inför framtiden – inte bara att något gjorts bra utan också vad och förhoppningsvis hur. Nackdelen är att det inte går att betala lördagsgodiset med feedback…
Tänk dig att du går en kurs i dans. Instruktören är fåordig – tills sista lektionen, då hon tar dig åt sidan och ger dig en omfattande utvärdering: ”…och du borde verkligen ha tänkt på din hållning.” Antagligen skulle du inte börja påbyggnadskursen. Organisationsforskarna Alexander Stajkovic och Fred Luthans har listat vad som krävs för att feedback ska vara användbar och konstaterat att just tidsaspekten är kritisk. För att vi ska utvecklas av återkoppling bör den följa så snart som möjligt på själva handlingen – gärna direkt. Det är till exempel bättre att som chef ha regelbundna medarbetarsamtal, hellre än att samla all feedback till ett årligt samtal.