Courses

Free

Tänk inte på en gul banan

To the course
Det är svårt att påverka tankar och känslor. Har du någon gång försökt att inte tänka på en gul banan? Eller försökt att inte vara nervös när du ska hoppa bungy jump? Då förstår du detta. Denna minikurs är för dig som ska gå workshopen "Tänk inte på en gul banan - om att hantera tankar, känslor och beteenden i tider av förändring" För att få ut mesta möjliga av workshopen får du möjlighet att göra upp till tre föruppgifter, utmaningar, som kopplar till föreläsningens tre delar:1. Tankar och känslor är svåra att påverka2. Förändra det du kan: dina beteenden3. Välj vilka beteenden du vill förändra med vägledning av värderingarDispositionen utgår från Sinnesrobönen: "Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och visdom att förstå skillnaden". En i grunden religiös bön som fungerar även för ateister. Den första utmaningen handlar om att acceptera tankar och känslor genom att skapa distans till dem. Den andra handlar om att påverka det du kan: dina beteenden. Detta genom att göra det som är viktigt för dig oavsett vad du känner. De sista utmaningen hjälper dig att förstå skillnaden mellan vad du kan acceptera och vad du borde agera på med hjälp av värderingar. Du får mer kläm på dessa genom att tänka på sista dagen på ditt jobb. Ska du inte gå på denna worksop men blir nyfiken på om det kan vara något för er organisation? Läs mer om våra workshops här. 

Öka effekten av mångfald med inkluderande möteskultur

To the course
Ser Göran 60 år som arbetat på bolaget i 20 år och Sam 23 år som är nyanställd samma behov hos kunder? Vad händer i team där för lika personer identifierar behov och lösningar? Risken är stor att perspektiv missas.Mångfald i team ger positiva effekter på resultat. En artikel i Di redovisar en studie på 180 nordiska storbolag där kön och ålder är en avgörande parameter för hög avkastning. Därför är det tråkigt att läsa Allbright senaste rapport om jämställdhet på arbetsmarknaden (2019) där det framgår att andelen kvinnor i börsens ledningsgrupper är ynka 24 procent. En klen uppgång från de 23 procenten året innan, speciellt då nynoterade bolag bidrar till att dra upp snittet.Det är en lång bit kvar tills vi har en mångfald i svenska organisationer. Och bara för att det finns en spridning av individer i teamet avseende kön, ålder, etnicitet osv. betyder inte det att vi får den positiva effekten. Det som ger det positiva resultatet av mångfald är att vi får fler perspektiv och kan hitta fler lösningar på problem - vilket gör oss innovativa. Göran och Sam kanske har olika kundgrupper i åtanke? För att kunna ta tillvara på allas perspektiv behöver vi ett inkluderande arbetssätt. Det är lätt att Göran omedvetet får rätt i att bestämma problemen och lösningarna för att han har fler år på bolaget. En nytänkande organisation som vill fatta de bästa besluten behöver jobba bort exkluderande och diskriminerande strukturer. Paulina de los Reyes och Mats Wingborg skriver i en kunskapsöversikt om vardagsdiskriminering att direkta diskrimineringshandlingar, oavsett om avsikten är att diskriminera eller inte, underlättas av en tillåtande omgivning. Här kan du som individ göra stor skillnad. Låter du Göran avbryta de nyanställda på mötet? Strukturer i organisationen som leder till diskriminering oavsett aktörers intentioner är ofta osynliga. Det kan handla om att det alltid är samma personer som pratar på möten, att informationsmaterial endast skickats ut till vissa i tillräckligt god tid innan mötet för att hinna läsa på, eller att några i gruppen ofta blir avbrutna när de pratar.I den här kursen får du konkreta verktyg för hur du kan inkludera alla på möten, och därmed få underlag till att fatta bättre beslut.

Bra virtuella möten för bra samarbete på distans

To the course
Har du känt dig lite ensam och bortkopplad från kollegorna när ni jobbar på distans? Du märker kanske att ni glider ifrån varandra när ni inte längre ses ansikte-mot-ansikte. Eller har du ett team där ni sitter i olika länder? Är det då lättare att känna samhörighet med de du träffar fysiskt ibland? Att jobba virtuellt med sitt team, alltså att ses över digitala medier såsom video, telefon eller chatt, har både sina fördelar och utmaningar.  I Coronatiderna slängdes många in i virtuellt teamarbete över en dag och fick uppleva utmaningarna med att mötas virtuellt. Tröttheten efter en hel dag med videomöten. Frustrationen över en annan mötesdeltagares tangentbordsknapper när den glömt stänga av mikrofonen.Virtuellt teamarbete kräver att vi kommunicerar på ett annat sätt. I en sammanställning över forskningen kring att leda virtuella team tar psykologiprofessor Guide Hertel och hans kollegor upp utmaningen med att kommunicera när vi inte kan ses ansikte-mot-ansikte. Det finns en ökad risk för missförstånd när vi möts på ett annat sätt än vi är vana vid, och där vi inte kan läsa av kroppsspråk och känslolägen lika lätt.Virtuella möten är ett viktigt kommunikationsforum för virtuella team. Att hålla bra virtuella möten är att skapa en bra virtuell arbetsmiljö. För precis som ingen ska behöva sitta i en för bullrig arbetsmiljö - så ska väl ingen behöva känna sig omotiverad för man inte förstår tekniken eller oengagerad för att man inte är helt säker på syftet med mötet är?Bra virtuella möten blir hållpunkterna för samarbetet i det virtuella teamet. Rätt utförda kan de stärka både sammanhållningen i teamet och öka produktiviteten!

Kickstarta feedbackkulturen

To the course
Rätt använt är feedback ett fantastiskt verktyg för utveckling och att driva beteendeförändring. Och vad är det vi önskar i förändringsledning och när vi bygger företagskulturer? Jo, att medarbetarna agerar i linje med målet. Trots all forskning som finns om att feedback som ges på rätt sätt ökar prestation, är det många där ute i arbetslivet som säger “äh, jag tror inte på sånt där med beröm, jag vill bara höra vad jag kan göra bättre”.Kanske har det att göra med att många missuppfattat vad feedback innebär? En vanlig missuppfattning är att tro att feedback = konstruktiv feedback. Och att positiv feedback är att på ett snällt sätt säga vad någon kan förbättra. Eller så tänker man att positiv feedback är diffust beröm, och ungefär lika trevlig - och hjälpsamt för att nå resultatmålen - som kanelbullar till fikat på planeringsdagen.  Rätt använt är positiv feedback nyckeln till motivation och prestation hos individen. En företagskultur präglad av positiv feedback har ett klimat som främjar utveckling och lärande, och där ser man medarbetare som gör mer än plikten kräver. Vem vill inte ha en sådan arbetsmiljö? Som den framgångsrika fotbollstränaren Pia Sundhage säger ”vi är varandras miljö och vi gör varandra bra…Vi letar när det fungerar”. Vi på Psykologifabriken har samlat våra bästa feedbacktips i denna kurs. Allt för att på ett enkelt sätt dela med oss av forskningen om feedback på ett sätt som blir praktiskt användbart för dig!Så, vad väntar du på? Signa upp dig på kursen och få våra bästa feedbacktips direkt i mejlkorgen varje måndag!

Training tips

Get Habitud Pro to see training tips