Princip 8: Koordinering med andra grupper

Habitud Pro

Team av team

Till kursen
Samarbeten mellan grupper kan vara alldeles, alldeles underbart. Det kan ge diskussioner med många olika spännande perspektiv och projekt där olika kompetenser kombineras. Ett sätt att utveckla ett bra samarbete mellan grupper är att utgå från Elinor Ostroms åtta designprinciper. I Psykologifabrikens bok Ensam eller stark kan du läsa om hur alla åtta kan komma till nytta i din organisation. Denna kurs fokuserar på hur principerna som används för samarbete mellan enskilda personer också hjälpa dig att koordinera team med varandra.För att lyckas med samarbetet mellan grupper kan vi nämligen använda oss av precis samma framgångsfaktorer som för samarbete mellan individer. På så sätt kan princip åtta ses som en metaprincip som samlar kunskapen från de tidigare sju principerna.Precis som att två personer kan enas av ett gemensamt mål (princip 1) går det att ena grupper på samma sätt. Rättvis belöning (princip 2) är viktigt mellan avdelningar precis som mellan medarbetare. Inom en avdelning kan det handla om tydligt motiverade lönenivåer i arbetsgruppen och mellan olika enheter kanske det kan diskuteras hur den fysiska arbetsmiljön ser ut i respektive lokaler. Inkluderande beslutsfattande (princip 3) behövs både inom en grupp, likväl som i samarbetet mellan grupper, för att få välgrundade beslut som engagerar alla som berörs. Vi gör också mer av de positiva beteenden vi kommit överens om ifall det uppmärksammas med feedback (princip 4). Det gäller både för individer som uppmärksammas för att de följer rutinerna och arbetsgrupper som uppnår de satta målen. Samma sak gäller sanktioner mot de oönskade beteendena (princip 5). Att bli påmind om bestämmelser gör skillnad både för personer och grupper som samarbetar med varandra. Denna kurs ger dig därför fem utmaningar som baseras på princip ett till fem och en förklaring till varför de också kan användas för att koordinera grupper. 

Utmaningar

Skaffa Habitud Pro för att se fler utmaningar