Hantera konflikter

Bli en supermedlare på din arbetsplats

Till kursen
I en konflikt är det lätt att bli hämndlysten och vilja vinna till varje pris. De bråkande parterna får ett ensidigt perspektiv och riskerar att bli blinda för kompromisser som hade gynnat båda. Som när Anna satte stopp för Siverts förslag till ledningsgruppen om att göra en stor klimatinvestering i bolaget. Båda hade egentligen kunnat tänka sig att göra en mindre satsning först, men ingen ville ge vika. Då är det bra att ha en medlare. En medlare är en tredje person hjälper till att lösa konflikter utan att påtvinga en lösning. Medlarens roll är att underlätta kommunikation, identifiera problemet och ge input till möjliga lösningar. Att ha en medlare tycks vara en framgångsrik strategi för att lösa konflikter och verkar dessutom buffra de negativa effekterna som en konflikt annars har på välmåendet. I den här kursen får du träna på olika tekniker som är bra att ha som medlare. Du kan såklart använda teknikerna direkt i en pågående konflikt som du är med försöker lösa. Lika bra, eller kanske ännu bättre, är det att träna tillsammans med några kollegor i ett rollspel. Som ett sätt att förbereda dig inför skarpt läge. Här är några förslag på konfliktområden för rollspel: Två medarbetare bråkar över tillgänglighet. Kim vill gärna kunna kommunicera utanför arbetstid för att få livspusslet att gå ihop, men får sällan svar. Robin blir mycket stressad av att få mejl och sms från Kim när hen lämnat jobbet för dagen. Två medarbetares mål står i konflikt med varandra. Sam är kvalitetsansvarig, mycket noggrann och arbetar därför långsamt. Charlie är kundansvarig, där kunderna efterfrågar snabba leveranser och ofta ändrar sig. Sam och Charlie bråkar ofta över leveranstider och vilken kvalitet som krävs.  Du kanske kommer på en egen konfliktsituation som är vanligt förekommande i din organisation? I sådana fall kan ni ju använda er av den. Klicka på starta kurs så kör vi igång. 

Utmaningar

Skaffa Habitud Pro för att se fler utmaningar