Djupa och ytliga relationer för ett lyckligare liv

Mårten Rostö

Vad gör människor lyckliga? The Harvard Grant Study of Adult Development har följt människors liv i över 80 år för att utforska detta. Så vad blev svaret? Positiva relationer!

Studien har visat att lyckliga människor har haft positiva relationer med föräldrar, syskon, vänner, kollegor. Relationer som präglats av förtroende och tillit förutsade ekonomisk framgång. Det ledde även till ett hälsosammare och längre liv. Forskarna har även sett tendenser till att hjärnans funktioner håller längre hos personer med positiva relationer till närstående.

Men vad händer dem som inte har positiva relationer? Studien har visat att ensamhet och isolering leder till nedstämdhet, sämre hälsa och ett kortare liv. 

Relationer är alltså viktiga för människans välmående, både fysiskt och psykiskt. I tider av kris och fysisk distansering kan relationer vara svåra att upprätthålla. Evenemang ställs in, vi jobbar hemifrån, vi uppmanas undvika så mycket fysisk kontakt med andra människor som möjligt. Detta kan få förödande konsekvenser.

I den här kursen får du veta mer om forskningen om relationer och välmående genom dessa fyra tips:

Tips 1: Lyckligare med ytliga vänner. Ny forskning har visat att ytliga relationer med personer i vår periferi bidrar förvånansvärt mycket till vårt välmående. Genom interaktion med så kallade "weak ties" kan du boosta ditt och andras välmående.

Tips 2: Sno relationsknepen från pensionären. Positiva relationer och hälsosamt åldrande har starka kopplingar. Så varför inte ta inspiration av en äldre släkting eller vän?

Tips 3: Tänk på en nära vän. Genom att reflektera över våra relationer kan vi lättare uppskatta de fina och positiva relationer vi har.

Tips 4: Positiva relationer med psykologisk trygghet. Att känna sig trygg i en relation är centralt för att den ska vara positiv. Genom tillitsbeteenden kan vi stärka tryggheten i relationen.

Om du inte bara vill läsa utan faktiskt testa dessa tips, klicka på “starta kurs”!

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Exercises in the course