Lyckligare med ytliga vänner

Öppna dina SMS. Blunda och scrolla ner i några sekunder. Öppna ögonen och skicka ett meddelande till en av personerna du ser där. Exempelvis kan du fråga hur den har det eller berätta om experimentet du just gjorde!
Read more...
Train on your own

Lyckligare med ytliga vänner

Att ha roligt med en nära vän gör oss lyckliga. Detta har bekräftats av forskningen i många år, att kvalitet och djup i relationer är centralt för att känna lycka. 2014 publicerades en studie som bekräftade att även mindre signifikanta relationer gav lycka. Psykologiforskarna Gillian Sandstrom och Elizabeth Dunn undersökte sambandet mellan lycka och “weak ties”, ytliga relationer med personer i vår periferi. De fann att personer som interagerar med fler “weak ties” kände starkare lycka och samhörighet. Så varför inte ta kontakt med en kollega du inte pratat med på länge, eller småprata med grannen i trapphuset!

Läs om när Brita på Psykologifabriken testade tipset här bredvid på vår instagram minhabitud.

More Habitud exercises