Bekämpa tvivel med mätbara mål

Låt var och en i teamet komma med varsitt för­slag på hur ni skulle kunna märka om ni upp­nådde ert mål. Försök att enas om minst ett mått för målet, exempelvis beläggningsgrad, antalet arbetsplatsolyckor eller genomsnittlig kundnöjdhet. 
Read more...
Happier teams

Bekämpa tvivel med mätbara mål

Vi ska ta i lite extra. Eller Vi får ta tag i detta. Så avslutas ofta möten, och sedan går alla därifrån utan att egentligen veta vad som ska göras. Professorerna Mary Kernan och Robert Lord har publicerat en artikel där de visade hur vaga och diffusa mål minskar vår motivation och dessutom ger mycket utrymme för tvivel på den egna prestationen. Att däremot ha ett mått på prestation som man själv tycker är relevant ger högre motivation både för individen och för gruppen.