Öva för lycka och välbefinnande

Odla rätt arbetsmiljö - låt lyckan blomma!

To the course
Har du någon gång upplevt att en kollega är en riktig bromskloss? Har du någon gång känt en viss uppgivenhet inför ytterligare en omorganisation? I en tid av snabb digital utveckling där många organisationer genomgår transformationer triggas lätt människors hotsystem av osäkerheten kring allt nytt. När vi är osäkra och rädda får vi tunnelseende och bli kortsiktiga - knappast något som gynnar en förändringsresa! För att vara innovativa, handlingskraftiga och modiga behöver vi må bra. Forskning visar att välbefinnande inte bara är korrelerat med framgång i arbetslivet, utan att lycka och välbefinnande faktiskt leder till att man presterar bättre på jobbet. Hur skapar du som ledare en kultur som får medarbetarna att ta ansvar och komma med initiativ? Hur kan du själv som medarbetare i ett team göra för att må bättre på jobbet?  För att medarbetarna ska må bra och hamna i ett mindset som gynnar utveckling behöver vi tänka annorlunda var vi lägger vårt fokus i organisationen. Trots att vi står inför en transformation kan inte allt fokus läggs på att identifiera förbättringsområden, diskutera utmaningar och lösa problem. Vi behöver lägga fokus på att stärka det som fungerar bra och som vi vill se mer av. Tänk dig att organisationen är en trädgård, att bara lösa problem är som om du bara ryckte upp ogräset ur trädgården. För att det ska bli en vacker trädgård behöver du också plantera fina blommor och vattna så de kan växa.Psykologen Martin Seligman har identifierat 6 olika områden som för de flesta människor leder till lycka och välbefinnande, som han samlat under akronymen PERMAH. Positiva känslor, Engagemang, Mening, Positiva Relationer, Att åstadkomma något och Hälsa. Seligman skriver i sin bok ”Flourish” om hur dessa faktorer krävs för att människor ska kunna blomstra. Att bli förändringsbenägen handlar om att bygga en stärkande och hälsofrämjande arbetsmiljö. Vattna din trädgård och plantera blommor. Som ledare kan du använda PERMAH som ett ramverk för att bygga en lyckligare organisation som tar fram varje individs fulla potential. Som medarbetare kan du använda PERMAH för att förstå hur du kan forma arbetsuppgifter och tiden på arbetet på bästa sätt för att stimulera din utveckling. I denna kurs kommer du att få tips på 4 av de 6 områdena i PERMAH: Engagemang, Positiva Relationer, Mening, och Gott utförande.

Låt aldrig hoppet försvinna

To the course
Nätterna blir längre. Dagarna blir kortare. Vi börjar tappa modet. Det är december igen. Och för vissa innebär julen tända ljus och gula bullar men för andra är julen en tid av stress och komplicerade familjerelationer. Dessutom står vi mitt i ett mörker som vi inte vet var det slutar - en global pandemi. Kanske har det sällan varit svårare än nu att känna hopp. Kanske har det sällan varit viktigare än nu att komma ihåg att det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Hur gör vi för att lyckas vara hoppfulla även när allt känns becksvart? Hur hittar vi de små sakerna som lyser upp? Och vad är det som gör att vissa kan se ljust på tillvaron medan andra fastnar i svarta hål? Forskare som studerar hopp ser att personer som skattar lågt på självskattningsformulär som mäter hopp oftare upplever depression och ångest i mörka tider. De som, å andra sidan, skattar högt på hopp är bättre på konstruktivt problemlösande i svåra situationer och växer motgångar snarare än tvärtom. Professor Fred Luthans har myntat begreppet psykologiskt kapital. Det har alltid har varit viktigt för organisationer med ekonomiskt kapital (finanser och tillgångar), mänskligt kapital (de anställdas erfarenhet och färdigheter) och socialt kapital (företagets nätverk). Luthans uppmärksammar vikten av det psykologiska kapitalet hos de anställda i en organisation som består av hopp, optimism, motståndskraft och självförtroende. Han menar att vi genom ett högt psykologiskt kapital kan få en effektivare organisation som är bättre på att möta de komplexa utmaningar som väntar nu och i framtiden. Vi har redan gjort en kurs i optimism och en i motståndskraft. Denna gång ska det handla om hopp. Genom den här kursens fyra träningstips kan du träna dig själv i att se mer hoppfullt på tillvaron och samtidigt stärka ditt psykologiska kapital. Det första tipset handlar om att utmana sina tankar när vi står inför en ny situation. Det andra tipset handlar om hur vi sätter upp hoppingivande mål. Det tredje tipset handlar om hur vi kan bli mer hoppfulla genom att bara föreställa oss framgång. Slutligen handlar det fjärde tipset om att förknippa oss själva med positiva utfall. 

Palla mörkret!

To the course
Det är vinter. Det är omställningar. Det är tider av förändring. Det är mycket som händer i världen. Några av oss är kanske är oroliga, stressade och pressade över att behålla fokus och hålla modet uppe. Det är också en period där vissa av oss upplever att vi är tröttare än vanligt. Vi kollar på klockan och blir chockade av att den bara är tre på dagen fastän det är helt becksvart ute. Så hur ska vi orka? Livet just nu kanske är mer fyllt av tråkiga måsten och mindre fyllt av saker vi tycker är roligt som gör oss glada än vanligt. Det som var hanterbart i ljusa mars kan kännas mer motigt i mörka november. Vi är i stort behov av att hantera vår oro och hitta nya saker vi mår bra av. Den här kursen innehåller fyra psykologiska träningstips som ger dig några strategier att luta dig tillbaka på under motiga perioder. Det första träningstipset handlar om att acceptera sina negativa tankar och sin oro. Det andra träningstipset handlar om att reflektera över sina dagliga aktiviteter. Det tredje tipset handlar om att rikta fokus utåt för att bryta negativa tankar. Det fjärde, och sista, tipset handlar om att utforska vad som gör dig lugn och trygg och att göra mer av de sakerna. Startar du kursen får du se tipsen och varje måndag under fyra veckor kommer ett tips till din mail. Så att detta inte bara blir ytterligare en artikel du läser på internet utan övningar som du påminns om att göra i din vardag. Hoppas du vågar testa!

Bryt autopiloten med nya beteenden

To the course
Vi har alla varit där. Tar samma löprunda utan att fundera över det, hittar oss själva med kylskåpsdörren öppen utan att veta hur man kom dit eller sitter med barndomsbästisen och ältar samma historia om och om igen. Vi människor är vanedjur, vår hjärnor är lata och vanor är ett effektivt sätt för hjärnorna att spara energi. Habitud hjälper dig att utnyttja din hjärnas lathet och skapa vanor som är bra för ditt psykologiska välbefinnande snarare än dåliga vanor. Forskare inom neuropsykologi, hälsopsykologi och lyckoforskning har samtidigt sett att det är bra för oss att bryta vår autopilot och göra något helt nytt och annorlunda. Psykologerna och forskarna Ben Fletcher och Karen Pine har utvecklat begreppet beteendemässig flexibilitet. Genom att utmana sina vanor och göra något nytt utvecklar vi vår tankekapacitet, problemlösningsförmåga och färdighet att anpassa våra val utifrån situation. Det gör det lättare att hantera livets utmaningar och välja beteenden som är bra för oss i olika situationer. I en studie som undersökte deras metod “Do something different” på 900 deltagare ökade deltagarnas upplevelse av livskvalitet och välbefinnande med 21 procent, fysisk aktivitet med 37 procent och konsumtion av frukt och grönt med 29 procent. Dessutom minskade deltagarnas alkoholkonsumtion med 29 procent, klinisk ångest med 50 procent och vikt med 2 - 3 kg. Deras metod “Do something different” handlar i grunden om att hjälpa individer till att bryta vanemönster och prova nya beteenden.Den här kursen bjuder på fem psykologiska träningstips som levereras till din mejl varje måndag i fem veckor. De hjälper dig att testa nya beteenden, få nya perspektiv, öka tankekapaciteten och bli mer motståndskraftig vid motgångar. Men det viktigaste är att du kommer ha kul under tiden!

Beach 2021 – en kurs i kroppsacceptans

To the course
Nu är sommarvärmen på ingång och bylsiga kläder byts ut mot lättare plagg. Pandemin sätter förstås käppar i hjulet men den är inte det enda hindret för den som önskar ta sig till en fullsatt badstrand. Den lättklädda årstiden är också då de allra flesta av oss blir påminda om hur våra kroppar inte motsvarar de rådande smala och muskulösa idealen. I en tid där vaccin och antikroppar är högaktuellt – finns det metoder som kan hjälpa oss bilda antikroppar mot kroppshetsen?  Majoriteten av alla människor är på något sätt missnöjda med sin kropp och har delvis sänkt självkänsla på grund av det. Vi använder ofta flera olika strategier för att hantera kroppshetsen; ibland försöker vi anpassa kroppen genom dieter, rigorös träning eller till och med operationer. Andra sätt handlar om att dölja kroppen med täckande kläder eller att undvika situationer där kroppen syns, så som att inte gå till stranden en solig dag. En radikalt motsatt metod kallas kroppsacceptans. Det har forskats på genom det skolbaserade programmet The Body Project. Det går ut på att kritiskt granska skönhetsideal och hur man påverkas av dem. Att genomgå det programmet har visat sig öka deltagarnas acceptans för sin egen kropp och till och med förebygga ätstörningar. Du som vill veta mer om projektet kan läsa på projektets hemsida eller kontakta de forskare som studerar metoden i Sverige.I den här kursen, som baseras på The Body Project, kommer du att få vägledning i tre saker. För det första kommer du att få hjälp att genomskåda dina egna kroppshetsande tankar och beteendemönster. För det andra kommer du att kartlägga vilka sociala koder som förstärker dina tankar och slutligen göra en plan för hur du kan börja bryta dina egna mönster. Den här kursen riktar sig till alla som känner sig begränsade av sin kroppsuppfattning, oavsett kön eller ålder. Eftersom det krävs många människor för att upprätthålla en ohälsosam norm kan det vara en fördel att ha några vänner med sig när man vill bryta mot en norm. Därför rekommenderar vi att du ber minst en vän att följa med dig under den här kursen och att ni berättar för varandra vad ni kommer fram till. Tillsammans kan vi bilda antikroppar som ett vaccin mot den osunda kroppshetsen. 

Psychological training tips

Get Habitud Pro to see more tips