OBM1: Välj mål

Oskar Henrikson

Vad behöver ni och vart ska ni? Behöver arbetsmiljön bli bättre eller behöver ni sälja mer för att överleva? Ett tydligt mål skapar riktning och samordning mellan alla som ska jobba för att nå målet. Starta denna kurs för att få fem psykologiska träningstips, ett varje måndag, för att förtydliga era mål.
Detta är den första av fyra kurser om OBM, Organizational behavior management, som är vetskapen om hur beteenden och vanor uppstår i organisationer. De fyra kurserna följer fyra steg för OBM och är OBM1: Välj mål, OBM 2: Hitta viktiga beteenden som leder till målet, OBM 3: Förstå viktiga beteenden och OBM 4: Uppmuntra viktiga beteenden
Du kan även läsa denna bloggpost om hur Habitud kan användas för att boosta arbete med OBM.


Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course