OBM 2: Hitta viktiga beteenden som leder till målet

Oskar Henrikson

Det räcker inte att ha mål, det gäller att veta hur ni kan ta er till ert mål också. Det gäller att veta vilka beteenden som leder till målet. Starta denna kurs för att få sex psykologiska träningstips, ett varje tisdag, för att hitta det ni gör bra för att nå era mål.

Detta är den andra av fyra kurser om OBM, Organizational behavior management, som är vetskapen om hur beteenden och vanor uppstår i organisationer. De fyra kurserna följer fyra steg för OBM och är OBM1: Välj mål. OBM 2: Hitta viktiga beteenden som leder till målet. OBM 3: Förstå viktiga beteenden och OBM 4: Uppmuntra viktiga beteenden.

Du kan även läsa denna bloggpost om hur Habitud kan användas för att boosta arbete med OBM


Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course