Förstår du vad du känner?

Oskar Henrikson

Du behöver inte lyda dina känslor. Det sa jag i min föreläsning för TEDx Visby i Almedalen, men ibland kan det vara svårt att ens veta vad man känner. Jag pratade om att acceptera vissa känslor. Men hur ska jag veta vilka känslor jag behöver acceptera när jag inte vet vilka känslor jag upplever? Enligt forskaren Paul Ekman har alla människor sex grundkänslor, ett slags grundfärger, och en start  kan vara en start att lära känna dem. I den nya boken How emotions are made menar Lisa Feldman Barrett att vårt känsloliv är betydligt mer komplicerat än så. Hon menar att hur vi uttrycker oss kring känslor är väldigt beroende av kultur och att känslor har lika många nyanser som färger. Att bara tro att det finns en blå eller en arg, som upplevs samma för alla människor i alla kulturer, tycker hon är problematiskt. 
I denna kurs kommer du få möjlighet att lära känna dina känslor bättre. Du får lära dig att sätta ord på dina grundkänslor och hitta flera nyanser som blivit populära på senare år. Känslor som skam och beundran. 

Do you no longer want to participate in the course? You cancel the course whenever you like.

Training tips in the course

Get Habitud to see the training tips in the course!

Get Habitud Pro