Vilket yttre öga vill teamet ha?

Låt alla i teamet skriva ner förslag på personer som de tror skulle kunna ge teamet råd och coachning. Skriv förslagen på lappar och samla i en skål på bordet. Turas sedan om att dra lappar och reflektera tillsammans, vilka för- och nackdelar ser ni med råd och coachning från den individen.
Läs mer...
Lyckligare team

Vilket yttre öga vill teamet ha?

Bravocado!

Fint att ni diskuterar och samtalar med varandra. Att ni har detta samtal vittnar om att ni bryr er om ert arbete och om kvalitén i det ni gör. För att utvecklas vidare som ett autonomt team kan det vara en fin idé att göra den här övningen som handlar om att leda med och lita på varandra.
 Föreställ dig en teaterensemble utan regissör eller ett yttre öga från publiken. Det skulle vara svårt för dem att avgöra huruvida deras verk är bra eller dåligt. Samma gäller för team som delar på ledarskapet. Forskarna Robert Barnett och Nancy Weidenfeller har i sin översiktsartikel från 2016 analyserat vad som är relevant för att skapa god prestation när team delar på ledarskapet. Forskarna betonar bland annat vikten av att  hitta en struktur för att få stöttning, guidning och råd – utanför teamet. Därför kan en god idé vara att gemensamt i teamet diskutera om man har någon som kan vara med och stötta teamet och som samtliga känner sig trygga med. Om teamet är ensemblen, vart finner ni ert yttre öga?