Fråga efter vetgirighet

Diskutera med den nyanställde vad hen tror att hen kommer att behöva lära sig för att bemästra arbetsuppgifterna, och hur det skulle kunna gå till. Detta kan ni sedan ha som grund för att göra en personlig utvecklingsplan. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Fråga efter vetgirighet

Det tar i snitt mellan 8 och 26 veckor innan en nyanställd presterar i nivå med en erfaren medarbetare, beroende på hur komplexa arbetsuppgifterna är. Det beror på att det tar lång tid att lära sig de nya uppgifterna. Samtidigt upplever många en press på att prestera högt redan från start. Tyvärr kan ett fokus på prestation bli ett hinder för inlärning, och på så sätt göra att det tar längre tid innan man presterar högt. Det har Richard DeShon och Jennifer Gillespie funnit när de undersökt vilken typ av målsättning som är mest effektiv.