Träningstips

Var SMART för att uppnå mål

Formulera ett mål i linje med din värdering i form av ett SMART mål.

Specifikt – formulera ditt mål så konkret som möjligt

Mätbart – klargör hur du vet att du har uppnått ditt mål

Accepterat – är detta mål viktigt för dig att uppnå?

Realistiskt – är ditt mål rimligt att uppnå just nu?

Tidsbestämt – när har du tänkt att jobba mot ditt mål och när ska det vara uppnått?

Snyggt jobbat!

Att formulera mål på det här sättet kan vara klurigt i början. Se gärna över ditt mål längre fram för att se om du behöver göra några justeringar. Det gör det enklare för dig att uppleva målet som belönande. Att kunna mäta framsteg mot sitt mål har nämligen visat sig påverka dessa små beteenden och att kunna mäta målet som helhet, som i dagens utmaning hjälper dig att uppnå detta övergripande mål. För att göra det ännu tydligare för dig kan det även hjälpa att skapa delmål. Vad har du exempelvis för mål för denna månad? Om tre månader? Om ett år?Att vara medvetna om våra värderingar är viktigt för att lyckas med förändring. För att staka ut vägen dit och se till att du är på rätt väg kan du komplettera med ett SMART mål. SMART står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbestämt. Att sätta tydliga mål används ofta inom beteendeorienterad behandling gällande viktminskning och har identifierats som en av nyckelfaktorerna för framgång.  Att ”gå ner 10 kg i vikt” ger dig en bild av slutmålet, men ingen riktning på hur du ska ta dig dit. Ett mål som är lättare att jobba mot är “Jag ska jogga minst 3 km varje tisdag och torsdag”. Det ger en tydlig signal för vad, när och hur du ska kunna skapa en långsiktig förändring i ditt liv. Hur realistiskt ett mål är är dessutom högst individuellt, så beakta vad din startpunkt är och justera målet längre fram om du skulle behöva. 

Fler utmaningar

Visa fler utmaningar