Välkomna frågor

Välkomna den nyanställde och uppmana hen att ställa frågor, och berätta på vilket sätt det är lättast att nå dig.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Välkomna frågor

“Hur skulle jag kunna veta att hen inte hittade till kaffebryggaren, hen frågade ju inte!” Det är lätt att bli frustrerad över att inte veta hur man ska hjälpa någon nyanställd. Eftersom man själv är så van i sin omgivning är det svårt att veta vilka saker som är svåra att räkna ut på egen hand. Forskaren Keith Rollag har undersökt vikten av att nyanställda ställer mycket frågor för att bli en del av arbetsplatsen. Samtidigt fann han att många känner sig obekväma med att fråga saker om de inte blir tydligt uppmanade till det. De arbetsplatser som uppmuntrade nyanställda att knyta många kontakter med kollegor behöll sina anställda under längre tid än de företag som bara gav mängder med information om arbetsplatsen.