Hur vill du bli utskälld?

Hur skulle du vilja bli korrigerad om du råkar göra fel eller bete dig illa? Låt alla i teamet självständigt fundera kring detta under några minuter. Testa era exempel på varandra i små rollspel, två och två. Gå sedan varvet runt och diskutera era tankar i gruppen. 
Read more...
Happier teams

Hur vill du bli utskälld?

Alla gör misstag samtidigt som de flesta av oss tenderar att överskatta den egna förmågan. Intressant kombination, eller hur? En studie visade att ju sämre vi faktiskt är på något, desto mer orealistisk bild av vårt beteende har vi. Personer som är riktigt dåliga, bland de 10-15 % som presterar sämst, tror i själva verket att de befinner sig bland de 40-45% som presterar bäst. Detta visar att självinsikt kan vara svårt. Vi är inte alltid medvetna om våra misstag. Speciellt svårt är det att bli medveten om ingen berättar vad vi gör fel. Genom att tillåta och uppmuntra korrigerande feedback på arbetsplatsen blir det lättare för oss att få en realistisk bild av vårt beteende och hur det påverkar andra.