När är arbetsuppgiften avklarad?

Se över dina arbetsuppgifter – vilka har du? Hur vet du om en arbetsuppgift är färdig eller inte? Kan du observera eller mäta resultatet? När ska den vara färdig? Bjud gärna in din chef och/eller berörda kollegor i diskussionen.
Read more...
Happier at work

När är arbetsuppgiften avklarad?

Är du en person som föredrar att separera ditt privat- och arbetsliv? Eller uppskattar du flexibiliteten som kommer av att låta gränserna flyta? Personer föredrar att tillämpa olika strategier för att hantera balansgången arbete-fritid, det visar en studie ledd av arbets- och organisationspsykologiforskaren Christin Mellner. Mellner och hennes kollegor var även nyfikna på vad som påverkade hur väl personer lyckades tillämpa respektive strategi. De fann sex framgångsfaktorer som var gemensamma, oavsett preferens. En av dem var förmågan att själv kunna avgöra när en arbetsuppgift är slutförd.