Tydliga förväntningar ger resultat

Föreslå ett tillfälle för ditt team att utifrån gruppens gemensamma mål diskutera hur var och en förväntas bidra till det gemensamma arbetet. 
Läs mer...
Lyckligare team

Tydliga förväntningar ger resultat

Nice!

För att man skulle ha effekt av de tydliga förväntningarna är det viktigt att de ansträngningar en teammmedlem gör uppmärksammas när de leder till resultatet. Annars sker ingen motiverande effekt. Vill du träna på det kan du träna på det här.
Visioner, entusiasm och inspiration - det är så man skapar motivation! Nog för att entusiasm kan höja motivationen i en grupp, så är det svårare att skapa den effekten i ett team som inte träffas så ofta. Däremot har tydliga mål och förväntningar en god effekt även på distans. Det är slutsatsen av den kanadensiske forskaren Jane Howells studie av 308 team på lokala bankkontor som hade chefer på olika distans från teamet. De team som hade ledningen långt borta hade ännu större nytta av tydliga förväntningar än de team som hade ledningen nära.