Är du rädd testar du inte nytt

Skapa psykologisk trygghet i ditt team genom att berätta om ett misstag du gjort på jobbet.
Read more...
Happier at work

Är du rädd testar du inte nytt

Rädda personer testar inte nya beteenden. Amy Edmondson, som studerar psykologisk säkerhet i team, undersökte hur intensivvårdsavdelningar på 23 sjukhus lärde sig nya rutiner. Hon och hennes team kunde se att när cheferna ställde frågor, berättade om egna misstag och gav andra positiv feedback upplevde teamet större trygghet. Dessa team var därför snabbare på att lära sig nya rutiner som kunde minska infektioner och fick bättre vårdresultat.