Triggas av ett ”Bra jobbat!”

Varje gång du råkar säga ett slentrianmässigt ”Bra jobbat” under den närmaste veckan, låt det bli en påminnelse om att utveckla din feedback och då beskriva vad personen gjorde bra och vad det ledde till.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Triggas av ett ”Bra jobbat!”

LAJK på den!

Grymt att du testat att ge djupare feedback! En ordentlig kommentar är bättre än en slapp lajk! Var det svårt? Här får du några exempel på vad du kan säga: ”Grymt att du nådde alla målen för året, hur känns det för dig?”, ”Du arbetade flera veckor med omställningen till den nya tekniken. Har det varit frustrerande, enkelt eller engagerande?”, ”Så imponerande att du och Lisa lyckades vinna en kund åt oss. Hur fungerar ert samarbete?”, ”Du har varit aktiv i organisationens miljögrupp. Är miljö något viktigt för dig?”, ”Häftigt att du lanserat projektet nu, vad har du lärt dig av denna grymma prestation?”
Genom att använda triggern ”Bra jobbat” för din djupare feedback har du faktiskt testat träningstipset Testa Pavlovs hundknep på dig något som du kan använda även för andra vanor du vill skapa. 
En del personer tror att de gillar negativ feedback mer än positiv. Med några följdfrågor visar det sig ofta att dessa personer uppskattar konkret feedback och inte ett svepande ”bra jobbat”, något som inte innehåller information om vad det var som var bra eller vad som går att förbättra. Så hur ger vi positiv feedback som både uppskattas och som går att använda? Enligt psykologigurun Martin Seligman vill de flesta människor uppleva positiva känslor, engagemang, relationer, mening och att åstadkomma något. En modell som sammanfattas med PERMA. Använd modellen för att ge djupare feedback. Istället för att säga ”bra jobbat” kan du säga hur personens agerande fick dig att känna. Du kan fråga om arbetsuppgiften var lätt, svår eller engagerande. Du kan fråga om hur det var att jobba med en viss person, på vilket sätt det var meningsfullt att göra uppgiften eller hur det var kopplat till ett mål. Testa varje gång du råkar kläcka ur dig ett ”bra jobbat”.