Triggas av ett ”Bra jobbat!”

Varje gång du råkar säga ett slentrianmässigt ”Bra jobbat” under den närmaste veckan, låt det bli en påminnelse om att utveckla din feedback och då beskriva vad personen gjorde bra och vad det ledde till.
Read more...
Happier at work

Triggas av ett ”Bra jobbat!”

En del personer tror att de gillar negativ feedback mer än positiv. Med några följdfrågor visar det sig ofta att dessa personer uppskattar konkret feedback och inte ett svepande ”bra jobbat”, något som inte innehåller information om vad det var som var bra eller vad som går att förbättra. Så hur ger vi positiv feedback som både uppskattas och som går att använda? Enligt psykologigurun Martin Seligman vill de flesta människor uppleva positiva känslor, engagemang, relationer, mening och att åstadkomma något. En modell som sammanfattas med PERMA. Använd modellen för att ge djupare feedback. Istället för att säga ”bra jobbat” kan du säga hur personens agerande fick dig att känna. Du kan fråga om arbetsuppgiften var lätt, svår eller engagerande. Du kan fråga om hur det var att jobba med en viss person, på vilket sätt det var meningsfullt att göra uppgiften eller hur det var kopplat till ett mål. Testa varje gång du råkar kläcka ur dig ett ”bra jobbat”.