Föreslå trefika

Föreslå att ni ska ha en fika istället för att prata lite nu och då. Kanske vid tretiden?
Read more...
Happier at work

Föreslå trefika

Prestationen kan försämras med upp till tio procent av prat i ett öppet kontorslandskap. Detta enligt personalvetaren Helena Jahncke, som doktorerat om störande ljud på arbetsplatser. I sin avhandling presenterar hon en beräkning på hur ett genomsnittligt företag med 110 anställda kan förlora en miljon kronor om året om personalens prestation försämras med bara 2 procent. Det är vanligt att bli störd av kollegor i öppna kontorslandskap. Genom att vara tydlig med när du vill prata och inte kan det bli lättare att hålla koncentrationen. Om ni gör det till en kulturfråga på er arbetsplats slipper du dra hela lasset själv.