Lär känna dina toppar och dalar

Rita en enkel kurva över dagen, som visar hur din energinivå och koncentrationsförmåga brukar variera genom dagen. Om du är osäker kan du helt enkelt känna efter under dagen. När har du dina toppar och dalar? Kan du planera din arbetsdag så den passar kurvan ännu bättre?
Read more...
Happier at work

Lär känna dina toppar och dalar

Vid vilken tid på dagen är du som mest produktiv? När har du din koncentrationstopp, och när brukar du vara som tröttast? Vi har alla en dygnsrytm som påverkar vilken energinivå och vilken kapacitet vi har under dagen. Det finns många tendenser som alla människor har gemensamt. Vi är t.ex. i regel piggast strax innan lunch, och tröttast tidigt under eftermiddagen. Men det finns också utrymme för en hel del individuell variation. Det beror på vilka vanor vi har, vilken miljö vi rör oss i, och faktiskt vilka genetiska anlag vi har. Oavsett vilken rytm just du har, kan du säkert tjäna på att förstå hur den ser ut. Och den främsta experten är du själv. Se om du kan skapa en bra överblick över hur din cirkadiska rytm ser ut.