Gör en investering på tillitskontot

Agera förebildsdetektiv under dagen. Lägg nu och då märke till hur dina kollegor agerar. Uppmärksamma varje gång du ser din kollega göra något bra, trygghetsskapande eller trevligt. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Gör en investering på tillitskontot

Upptäckte du något nytt?

Vårt öga dras till brister och problem. Men vi kan aktivt välja att fokusera på det positiva. Lade du märke till något nytt beteende hos dina kollegor som du uppskattar?
När vi litar på att våra kollegor vill oss väl så blir kritik mindre hotfullt. Då vågar vi också ta upp misstag, be om hjälp och testa nya idéer även när vi är osäkra på utfallet. Inom psykologin kallas det här för psykologisk trygghet. En avhandling av Mary Eileen Smith från 2006 visar att den upplevda psykologiska tryggheten ökar bland anställda om de får specifik och beteendefokuserad feedback nära i tid. Från en studie på 102 bankanställda vet vi också att vi blir mer mottagliga för konstruktiv kritik vi är bortskämda med att få positiv uppmuntran för det vi gör bra. Varje gång du ger positiv feedback gör du en insättning på tillitskontot. Så nästa gång du ser en kollega göra något bra, säg det direkt! Och var tydlig med vad du tyckte att din kollega gjorde bra. Tex: Vad bra att du bytte ut vattenkaraffen innan vattnet var helt slut. Då känner sig våra restaurangbesökare känner sig sedda eftersom de slipper be om mer.