Känslomässig närhet på avstånd

Gå tillbaka i er chat-historik eller mötesprotokoll och leta efter tillitskapande beteenden, så som att exempelvis erbjuda någon hjälp eller delegera en uppgift. Ett nästa steg kan vara att lyfta fram dessa beteenden för gruppen som ett exempel på gott samarbete, eller tacka personerna individuellt. 
Read more...
Happier teams

Känslomässig närhet på avstånd

Att kunna släppa sitt kontrollbehov och verkligen ta stöd från varandra i ett samarbete är svårt nog när man ses. Det har även visat sig vara en avgörande faktor för team som arbetar på distans. Det är en av slutsatserna av de amerikanska forskarna Julia Hoch och Steve Kozlowski studie 101 av virtuella produktutvecklingsteam inom tillverkningsindustrin. De team som såg till att arbeta med tilliten presterade betydligt bättre än andra team.