Träningstips

Hur säger vi till… igen?

Föreställ dig att du begått ett misstag och fått en tillsägning. Trots detta upprepar du samma misstag ytterligare en gång. Hur skulle du vilja ha tillsägning nummer två? Diskutera era exempel i gruppen. Kan ni tillsammans utforma en graderad sanktionstrappa utefter era förslag? 

Bra jobbat!

Genom att skapa en graderad sanktionstrappa så kan alla vara överens om vad som gäller om något händer. På så sätt förebygger ni att kritik tas emot på ett defensivt sätt. 


Har du någonsin försökt tjata dig till en beteendeförändring hos någon? Har det hänt att du känt dig irriterad på en kollega som fortsätter att upprepa samma misstag? I så fall är du inte ensam. 
Många psykologer, däribland beteendeforskaren Victoria Campbell-Arvai, menar att för att vi ska lära oss in ett nytt beteende så behöver vi ofta se vad den personliga vinningen i förändringen. Därför kan det vara en idé att sätta ett icke-önskvärt beteende i relation till vad dess konsekvenser blir för personen som utför det. 


Fler utmaningar

Visa fler utmaningar