Fem saker som får dig att ticka

Tänk på den senaste veckan och skriv ned fem tecken på uppskattning du fått från dina medarbetare, som har gjort dig mer motiverad.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Fem saker som får dig att ticka

Ticka på!

Vad kom du fram till? Diskutera gärna med en kollega som får samma uppgift. En annan utmaning på samma tema, baserat på samma forskares studier, är För mycket beröm?
Hur mycket vi anstränger oss på jobbet beror till stor del på hur givande vi upplever arbetet. Men vad är det som påverkar det? Forskarna Stajkovic och Luthans har gjort en sammanställning av 72 studier av informellt erkännande på arbetsplatser. Det kan röra sig om leenden från medarbetare, uppskattande blickar, frågor som tyder på intresse, att de berättar att de sett ens arbetsinsats eller andra tecken på uppskattning. De kom fram till att arbetsplatser med mycket informellt erkännande för kollegors arbete i snitt var 17% mer effektiva, jämfört med arbetsplatser med låg nivå av informellt erkännande.