Teknisk feedback på rätt nivå

Gå en runda i teamet och berätta om er tekniska upplevelse under distansarbetet. Vad har ni lärt er? Vad behöver ni bli tryggare inom? När ni fått koll på teamets aktuella kunskapsnivå – prova att ge feedback på varandras tekniska utveckling. 
Read more...
Happier teams

Teknisk feedback på rätt nivå

Teknik kan ibland vara ett stressmoment. Kanske särskilt under distansarbete. Där kan teamet vara till god hjälp genom att få möjlighet att ge rätt feedback. Forskarna John Hattie och Gregory Yates menar att vi behöver olika typer av återkoppling beroende på vår kompetensnivå. Nybörjare behöver feedback om ämneskunskaper för att veta vad som är rätt och fel för att bygga en kunskapsbas. På mellannivån behöver vi hjälp med att koppla ihop idéer och bolla kring hur vi använder olika principer. När vi blir avancerade är det återkoppling om hur vi gör för att fortsätta lära oss. Den digitala nybörjaren behöver därmed annan typ av feedback än det tekniska geniet. Undersök teamets aktuella kompetensnivå för att hjälpa varandra i det digitala arbetet.