Teamdiplomati

Nästa gång du träffar någon från ett annat team - fråga vilka utmaningar den har i arbetet. Erbjud dig sedan att dela med dig av erfarenheter och lösningar som ni brukar använda i din arbetsgrupp. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Teamdiplomati

Excellent ers excellens!

Genom att erbjuda socialt stöd och främja kollegialt lärande bidrar vi också till bättre hälsa på arbetet. En annan viktig aspekt för kollegialt lärande är inkludering i viktiga samtal. Kolla in det här träningstipset för att få veta mer.
Går du ibland och sneglar mot andra sidan korridoren och undrar vad andra team i organisationen arbetar med? Då kan du bli en teamdiplomat: en person som skapar goda relationer med andra team. Det finns ett starkt positivt samband mellan socialt stöd på jobbet och arbetsrelaterad hälsa. Ibland saknas det dock kanaler mellan olika team för att be om och ge stöd till varandra. Organisationsforskaren Michael West med kollegor föreslår att socialt stöd kan skapas genom att kollegor avsätter tid för att ge och få stöd i arbetsrelaterade frågor. Kanske kan ni hjälpas åt att lösa kluriga frågor med inspiration av ett annat team?