Viktigaste teambuildingövningen

Föreslå en diskussion i ditt team om vilka era viktigaste uppgifter är och vem som är ansvarig för vad.
Läs mer...
Lyckligare team

Viktigaste teambuildingövningen

Snyggt team!

I en översiktsstudie av psykologiforskaren Erin Eatough med kollegor kunde de se att otydliga roller hämmar frivilligprestationer, alltså att göra mer än vad man är ombedd att göra. Så genom att ha föreslagit en diskussion om rollerna i ert team kan du ha bidragit till att ert gäng presterar bättre. Några fördjupningstips är att säkerställa att det är tydligt vem som ska genomföra vad, vem som ska tillfrågas innan det genomförs samt vem som ska informeras när det är klart. Fortsätt hjälpa ditt team genom att låta alla komma till tals, skapa realistiska övningar och lyssna på vad de andra har att säga 
Att ha otydliga roller skapar inte kreativitet, det hämmar den. Osäkerhet kring roller påverkar arbete i team negativt och minskar prestationen. I en sammanfattning av flera studier skriver gruppforskarna Becky Beard, Ed Salas och Scott Tannanbaum att rollförtydligande är en av de viktigaste teambuildingövningarna man kan göra. Så varför inte testa?