Tacka för ett misstag

Testa att tacka någon som vågat berätta om ett misstag. Kanske kan du skicka ett sms på en gång?
Read more...
Happier at work

Tacka för ett misstag

Att uppmuntra misstag, låter det bakvänt? Forskaren Amy Edmondson jämförde felmedicinering i två olika sjukvårdsteam. Det ena teamet rapporterade tio gånger fler problem än det andra. Där uppmuntrade ledarna medlemmarna att öppet tala om sina misstag. I det andra teamet visade ledarna låg tolerans för att berätta om misstag. Vilket team tror du gjorde bäst ifrån sig? Det som uppmuntrades att prata om sina misstag och rapporterade de problem de stötte på.