Stryk uppgifter från listan

Titta på era gemensamma mål i teamet och bestäm vilka uppgifter som är viktigast att de blir genomförda och vilka som är mindre viktiga. Diskutera hur ni kan minimera tiden ni lägger på mindre viktiga uppgifter och hur ni informerar de som berörs av denna prioritering. 
Läs mer...
Lyckligare team

Stryk uppgifter från listan

Tiden för övertid är över!

Tänk på att du ska hålla ett helt arbetsliv. Att både jobba över och då bli ineffektiv gynnar ingen. Kanske kan du göra något härligt med tiden som blir över, som att promenera till en park.
Tror du att det kommer att lugna ner sig nästa vecka? Kanske har ni sagt detta till er själva i teamet i flera veckor, vissa intalar sig detta i månader och år. Med ett hektiskt schema och många arbetsuppgifter är det lätt arbetstiden kryper in på kvällar och helger. Fast får ni verkligen mer gjort när ni jobbar över? Risken finns att er tid blir mindre fokuserad och att ni därför presterar sämre när ni jobbar längre. Margarita Engberding, doktor i psykologi vid Westfälische Wilhelms-Universität i Münster i Tyskland ledde en studie där deltagarna enbart fick jobba vid vissa fastställda perioder under veckan. Trots mindre tid ökade deltagarna sin effektivitet. Så försök att inte kompensera för mycket med att jobba kväll och helg. Ta hellre på er färre uppgifter.