Har du balans på stresskontot?

Sätt en timer på tre minuter och skriv ned arbetsuppgifter och/eller fritidsaktiviteter som är viktiga för att du ska må bra på små lappar. När tiden är slut, lägg lapparna i en skål, dra en lapp och planera in den aktiviteten under dagen.
Read more...
Happier leisure time

Har du balans på stresskontot?

Hur många roliga, energigivande eller utvecklande uppgifter har du skrivit upp på din att göra-lista? Psykologiprofessor Stevan Hobfoll har utvecklat en stressteori som han kallar the Conservation of Resources model. Grundvalen för teorin är att vi människor eftersträvar att förskaffa, vårda och skydda de resurser som vi värderar - exempelvis fysiska ting, familjerelationer, självkänsla eller tryggheten i en anställning. För enkelhetens skull kan vi likna teorin vid ett stresskonto där vi varje dag gör uttag och insättningar. Vi tar av vår tid och energi för att klara av en svår arbetsuppgift, och får då en insättning i form av att vi känner oss kompetenta och duktiga när vi är klara.  På så sätt behåller vi en balans mellan utgifter och intäkter på stresskontot. Men ibland blir vi rånade! Till exempel när vardagen kör ihop sig eller än värre om vi förlorar jobbet eller en partner gör slut. Då hamnar stresskontot genast på minus och vi blir stressade. Kruxet här är att vi måste investera för att hamna på plus igen. Men när vi ligger på minus vill vi minimera förlusterna. När vi är stressade tenderar vi därför att prioritera akuta åtgärder på bekostnad av de som är roliga, energigivande och utvecklande. Om vi fortsätter så under lång tid, har vi till slut inga resurser kvar på stresskontot.