Stora förändringar med mikrosteg

Skriv ned så många små vanor du kan komma på, som hjälper dig att uppfylla ditt mål och som ligger i linje med dina värderingar. Gärna något som tar mindre än en minut att göra. Välj sedan ut en sådan mikro-vana att fortsätta arbeta med. 
Read more...
Happier leisure time

Stora förändringar med mikrosteg

Vill du bli mer hälsosam? - Ät ett äpple! Vill du träna mer? - Gör en yogapose! Psykologen B J Fogg har undersökt hur man kan gå till väga för att göra livsstilsförändringar. Han har upptäckt att det bästa sättet att uppnå en stor förändring, så som exempelvis viktnedgång, är att bygga väldigt små vanor. Istället för att anta en strikt diet som kan vara svår att hålla över tid, visar Foggs forskning att det har större effekt att äta ett äpple på eftermiddagen istället för en bulle, just eftersom det är en vana som är lätt att hålla över tid.