Gräv fram störiga beteenden

I team kan vanor man inte reflekterar över bidra till en dålig kultur. Tänk på en situation som hänt flera gånger som du tror kan ha hindrat teamet att nå sina mål. Fråga en kollega om hur den uppfattat vad du gjorde. Bestäm vad du kan göra istället.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Gräv fram störiga beteenden

Vad hittade du?

På arbetsplatser förekommer ofta på något sätt olika typer av störande beteenden. Störande på så sätt att teamet hindras från att nå sina mål på ett optimalt sätt. Dessa former av beteenden har summerat stora ekonomiska konsekvenser för organisationer. Att se vilka störiga beteenden du själv ägnar dig åt kräver att du tar andras perspektiv. Ett bra sätt är att fråga andra, så får du deras bild. Ett sätt att lyfta ämnet störiga beteenden i hela teamet kan vara att göra en övning där ni under ett samtal kommer överens vad som är mobbingbeteenden. När du har fått syn på saker du gör som kanske inte är så hjälpsamma ändå så kan en bra sak för teamet vara att du erkänner vad du gjort fel. Ni kan också i teamet göra en övning där ni diskuterar vad som är dessa störande, knasiga beteenden är - och vilka konsekvenserna ska bli om man ändå gör dem.
Har du tagit med pennor hem från jobbet? Enligt en studie av Erik Gonzales-Mulé förekommer störande beteenden på de flesta arbetsplatser och sätter käppar i hjulet för teamet att nå sina mål. Avsikten är sällan att orsaka problem, men beteenden som hjälper oss själva kan ställa till det för någon annan. Exempel är stöld, förstörelse av egendom, missbruk av information, tid eller resurser. Ta upp för mycket plats på möten, komma sent, ha delad uppmärksamhet när någon pratar med dig, låta bli att samarbeta eller  ta långa pauser. Vad gör just du som kan störa ditt team?