Spegla samtalet för bekräftelse

För att visa att du förstår den andres perspektiv. Lägg in små korta speglingar av känslorna hos medparten under samtalet genom att med egna ord återberätta vad berättaren har tänkt och känt.
Read more...
Happier at work

Spegla samtalet för bekräftelse

Du vet frustrationen som kan uppstå när man upplever att den man pratar med inte förstår ens perspektiv? Att kort återberätta kärnan i det berättaren beskrivit av sina subjektiva upplevelser, sånt som händer inom en (tankar och känslor), resulterar i att  berättaren känner sig sedd och bekräftad. Psykologen Carl Roger beskriver i en artikel att genom att ta personens perspektiv och förstå vilken känsla personen hade, visar du inlevelseförmåga och empati. Testa att inleda med: ”Du säger att…”, ”Så du menar att…”