Spegla samtalet för bekräftelse

För att visa att du förstår den andres perspektiv. Lägg in små korta speglingar av känslorna hos medparten under samtalet genom att med egna ord återberätta vad berättaren har tänkt och känt.
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Spegla samtalet för bekräftelse

Hur gick det? Var inte orolig om det kändes svårt.

Att spegla känslor kan vara ett snäpp svårare än att spegla fakta, eftersom inte alla människor uttrycker känslor rakt ut. För att spegla känslor behöver vi sätta oss in i den andre personens situation för förstå hur den känner sig. Meningen är inte att du ska tolka, utan läsa av de signalerna den andra visar genom kroppsspråk, tonläge och vad den pratar om. Men varför ska man spegla känslor? Känslor kan inte påverkas direkt, utan förändras när vårt beteende förändras. Känslor är inte alltid logiska, men de finns där och behöver bekräftas av lyssnaren för att berättaren ska känna sig bekräftas. I ett samtal där du lyssnar för att förstå någon undvik dem inte - men grotta heller inte ned dig i dem eftersom de är svåra att förändra.

Rogers, C. R. (1995). What understanding and acceptance mean to me. Journal of Humanistic Psychology, 35(4), 7-22.
Du vet frustrationen som kan uppstå när man upplever att den man pratar med inte förstår ens perspektiv? Att kort återberätta kärnan i det berättaren beskrivit av sina subjektiva upplevelser, sånt som händer inom en (tankar och känslor), resulterar i att  berättaren känner sig sedd och bekräftad. Psykologen Carl Roger beskriver i en artikel att genom att ta personens perspektiv och förstå vilken känsla personen hade, visar du inlevelseförmåga och empati. Testa att inleda med: ”Du säger att…”, ”Så du menar att…”