Spegla dig i kollegan

Tänk på en återkommande arbetsuppgift du har och ställ dig i dina kollegors skor: Vad tror du att de gillar att du gör och vad tror du att de önskar att du gjorde annorlunda? När du reflekterat över detta, testa att be en kollega om tips på vad du kan förbättra.
Read more...
Happier at work

Spegla dig i kollegan

Jag behöver ingen feedback! Jag har hållit möten i tio år! Har du hört något liknande hos någon annan? Har du någon gång råkat hamna där själv? När vi är bra på någonting finns det en risk att vi glömmer bort att be om feedback. Ett beteende som är viktigt för att utvecklas. Forskarna Elad N. Sherf och Elizabeth W. Morrison genomförde fem olika studier som undersökte om förmågan att ta någon annans perspektiv underlättade för att söka efter feedback. Genom att se din egen prestation utifrån blir det tydligare att vi alla behöver feedback. Kanske är det viktigt för dig att hålla bra möten, då kan du tänka på ett möte du hållit i, fundera på vad dina kollegor kan tänka kring det och sedan fråga någon: “Som chef vill jag bli bättre på att hålla relevanta möten, har du något tips på vad jag kan göra?”