Prestera som en pensionär

Fundera ut och skriv ned 1-3 saker som du kan göra för att påverka din arbetsmängd. Bjud gärna in en kollega till diskussionen. Exempel på tillvägagångssätt kan vara att prioritera hur mycket tid du ska lägga på olika arbetsuppgifter, att be om avlastning från kollegor eller att använda tekniskt stöd för att underlätta en annars krävande arbetsuppgift. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Prestera som en pensionär

Fint kompis!

Nästa steg kan vara att planera nästa gång då du kan testa en av de strategier som du kom på. Om du vill inspireras mer av pigga pensionärer kan vi tipsa om Instagramkontot BaddieWinkle
Vilken är den effektivaste strategin för att hantera en krävande och belastande arbetsmängd, och samtidigt behålla en god hälsa och prestationsnivå? Förvånande nog kanske svaret finns i forskningen om åldrande. När vi blir äldre minskar många av de resurser vi tidigare haft för att hantera kraven i vårt liv. Äldre som optimerar de resurser de redan har, kompenserar för de som de förlorat och prioriterar bland sina mål, lyckas bäst med att behålla en hög funktionsnivå. Samma strategier – kallat Selective optimization and compensation (SOC) – tycks fungera i arbetslivet. Särskilt framgångsrikt verkar det vara att kompensera för otillräckliga resurser i form av tid eller energi, genom att hitta alternativa metoder för att nå sina mål.