Be om snällt skäll

Välj ut ett beteende som du ibland gör som du tycker inte gynnar klimatet på din arbetsplats. Hur skulle du vilja att dina kollegor påminde dig om när du gör detta? Dela era exempel i gruppen. Kom överens om hur ni tillsammans kan hjälpas åt att uppmärksamma varandra i det ni vill förbättra. 
Read more...
Happier teams

Be om snällt skäll

Alla har vi någon form av beteenden eller ovanor som inte uppfattas som speciellt trevliga av omgivningen. Det kan till exempel vara att avbryta kollegor när de pratar, inte ställa den använda kaffekoppen i diskmaskinen, komma för sent till möten eller glömma bort att hälsa när man är stressad. När vi delar med oss av våra mindre bra beteenden och ber om feedback från våra kollegor så bidrar vi till att öka den psykologiska tryggheten i gruppen. En studie av professor Amanda Christensen-Salem visade att självmant be om feedback på jobbet är kopplat till en hög grad av feedbackacceptans på arbetsplatsen, vilket i sin är tur är förknippat med positiva känslor och ett kreativt lösningsorienterat fokus.