Öva snällhet mot dig själv i konflikt

För att göra en konflikt lättare att hantera, tänk ”Fast jag är ledsen/arg gör jag så gott jag kan med de förutsättningar jag har”. 
Läs mer...
Lyckligare på jobbet

Öva snällhet mot dig själv i konflikt

Wow!

Å världsfredens vägnar tackar jag dig för att du övade på att vara snäll mot dig själv i en svår situation. Bemöt din nästa som du vill bli bemött själv – ja, så börja med dig själv ;) Hurra för snällhet! 
Det är tufft att ha en konflikt. Tankar om vad du borde gjort annorlunda kan uppta allt för mycket tid, hela nätter kan gå åt. Att vara snäll mot sig själv är något vi kan behöva öva på. Om vi övar på att formulera oss snällt mot oss själva när livet är motigt kan vi förändra hur vi relaterar till oss själva. Det kan sänka stress och göra konflikter lättare att hantera, enligt self compassion-forskaren Kristin Neff.